K.A.L.T. Pneu a.s.
Volejte zákaznické centrum
321 734 567
 

EUROMASTER - Pneumatiky a Servis vozidel

„Jste v dobrých rukou“
 

Podmínky zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím políčka dáváte svůj výslovný souhlas správci osobních údajů: K.A.L.T. Pneu a.s., IČ 28219937, se sídlem K Raškovci 807, 280 02 Kolín (Správce), aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES dále jen GDPR, a shromažďoval tyto osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ, PSČ, země, email, telefonní číslo, rok narození.

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání obchodního vztahu mezi Vámi a Správcem. Po udělení souhlasu bude Váš souhlas platný. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán na adrese sídla společnosti nebo e-mailovou komunikací na email, z něhož Vám tato žádost byla odeslána.

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a se zásadami zpracování osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a, že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné.

Jsem si vědom, že mám právo:

  1. vzít svůj souhlas kdykoliv zpět;
  2. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  3. vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
  4. požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů; a
  5. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Na základě pověření K.A.L.T. Pneu  a.s. mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí; osobní údaje mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb, IT systémů a webu, logistických služeb, nebo poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb.
Souhlasím (e-mailem/SMS zprávou na Váš mobilní telefon / v tištěné podobě, všemi způsoby) se zasíláním nabídek a informací o prováděných akcích. Potvrzuji, že celému textu a uděleným souhlasů rozumím.

Jsme distributoři a prodejci pneumatik
↓
 
Copyright © EUROMASTER - 2017. Všechna práva vyhrazena.