K.A.L.T. Pneu a.s.
Volejte zákaznické centrum
321 734 567
 

EUROMASTER - Pneumatiky a Servis vozidel

„Jste v dobrých rukou“
 

Záruční podmínky

Protektorování technologií RECAMIC – Michelin retread technologies se provádí na ojeté pneumatiky, jejichž kvalita byla ověřena důkladnou kontrolou a za použití nejkvalitnějších gumárenských materiálů. Výroba probíhá s nejvyšší pečlivostí a podle nejnovějšího stavu poznatků v oboru. Používaný komplex výrobních zařízení je pravidelně udržován v dokonalém technickém stavu a svými parametry, přesností a spolehlivostí představuje nejvyšší světovou kvalitu.

 1. Záruční doba se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

 2. Na námi protektorované pneumatiky poskytujeme záruku km výkonu, kterého dosahují nové pneumatiky za předpokladu stejných provozních podmínek a stejného typu dezénu.

 3. Obnovené pneumatiky jsou na boku trvale označeny dle normy ECE R 109.

 4. Garantujeme, že stáří karkasu poprvé obnovené běžné pneumatiky není vyšší než 7 let. U Michelin karkasů garantujeme, že staří karkasu není více než 10 let. Karkasy dodávané odběratelem se protektorují, pokud jejich stav vyhovuje kritériím protektorování technologií RECAMIC – Michelin retread technologies a splňují veškeré požadavky normy ECE R 109.

 5. Odběratel obnovených pneumatik je povinen tyto skladovat dle předpisů pro skladování pryžových výrobků (suché, chladné prostory bez přístupu světla) a tak, aby nedocházelo k jejich trvalé deformaci. Dále je odběratel povinen seznámit své zákazníky s vlastnostmi a podmínkami použití.

 6. Provozní podmínky:

Obnovené pneumatiky smějí být používány do rychlostí daných vyznačenou klasifikační skupinou pro danou pneumatiku.

Huštění a nosnost obnovených pneumatik jsou stejné, jako u pneumatik nových a tyto hodnoty nesmí být překročeny.

Obnovené pneumatiky nelze dodatečně prořezávat.

Obnovené pneumatiky musí být namontovány na nepoškozených, čistých ráfcích (discích) příslušných rozměrů a typů.

V dvojmontáži musí být vždy použity naprosto stejné pneumatiky.

 1. Právo na reklamaci zaniká v případě, že:

 • uživatel nebo odběratel pneumatik nedodrží podmínky dle čl. IV. - VI.

 • poškození pláště je způsobeno mechanickými vlivy, závadou na vozidle, havárií, nesprávným seřízením náprav, narušením chemickými a teplotními vlivy, nesprávným způsobem jízdy.

 • na vadné pneumatice byla provedena dodatečná oprava.

 • vadné místo bylo rozřezáno nebo jinak poškozeno.

 • došlo ke změně označení pneumatiky.

 • vada je způsobena vadných skladováním

 • Zjevné vady, tedy vady, které lze zjistit již při přebírání zboží/provedených služeb zákazníkem, musí zákazník reklamovat ihned při převzetí na dodacím listu/zakázkovém listu.

 • Zákazník nemá práva z vadného plnění, neoznámil-li vady dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.

 • Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy a tuto vadu dodavateli ihned neoznámil.

Neručíme za vady kostry pneumatiky, které nebyly zjištěny ani nejdůkladnější kontrolou nebo k nim došlo v důsledků jejich provozování, případně vlivem jejich stáří, byly-li před obnovením majetkem odběratele/ zákazníka a nebyla-li příčinou vady provedená oprava kostry.

 1. Při uplatnění reklamace si vyhrazujeme právo, pro účely zjištění příčin reklamované vady v případech, které nelze jinak zkoumat, rozřezat příslušné místo pláště. Toto bere odběratel/zákazník na vědomí a souhlasí. V případě neoprávněné reklamace z tohoto nevyplývají pro majitele pneumatiky žádné nároky na náhradu reklamované pneumatiky.

 2. Práva z případného vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Jsme distributoři a prodejci pneumatik
↓
 
Copyright © EUROMASTER - 2017. Všechna práva vyhrazena.